אפשרויות חסויות & הצגה בתערוכה

לפרטים נוספים לגבי מתן חסות ואפשרויות התערוכה יש ליצור קשר עם תמר קרן, טל: 03-7650503
tamark@medical-expo.co.il