מידע כללי

מיקום הכנס:

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל
רחוב קאופמן 12תל אביב, ישראל
טל: 03-7951111


למפת הגעה 

תאריכים:

יום רביעי, ה-30 במאי 2018

שפת הכנס:

הרצאות הכנס יוצגו בשפה העברית.


ערכת כינוס:

בעת הרישום תקבל תוכנית מודפסת וכן תג עם שמך.

גישה דיגיטאלית לחוברת התקצירים.

***יש לענוד את התג במהלך כל הכנס ובכל האירועים הרשמיים.

ביטוח ואחריות:

למארגני הכנס  לא תהיה כל אחריות בגין תאונות אישיות או אובדן נזק לרכוש עבור משתתפי כינוס .

קוד לבוש:

לבוש לא פורמאלי

מנהלת הכינוס:

ענת שוורץ

anat@medical-expo.co.il